ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ  ԼԻԶԻՆԳ ԵՎ ԱՈՒԹՍՈՐՈՍԻՆԳ

Մշտական և ժամանակավոր անձնակազմի վարձակալություն

Ընկերության Ծառայությունները

Սա ծառայություն է, որի շրջանակներում պատվիրատու ընկերությունը կատարող ընկերությանը՝ Renta Outstaffing -ին է փոխանցում անձնակազմի կառավարման և կադրային գործառնությունների լուծման ֆունկցիաները:

Տվյալ ծառայության՝ աութսորսինգի հետ տարբերությունը կայանում է այն բանում, որ այս դեպքում դուք իրավաբանորեն տեղափոխում եք ձեզ մոտ արդեն առկա աշխատակիցների հաստիքացուցակը ձեր կազմից Renta Outstaffing -ի ընկերության կազմի մեջ:

Անձնակազմի լիզինգը հանդիսանում է աութսորսինգի տարատեսակը և իրենից ներկայացնում է կառավարման տեխնոլոգիա: Թույլ է տալիս ապահովել պատվիրատուին անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներով՝ բիզնես-գործընթացների ապահովման համար, նրա իսկ ձեռնարկությունում: Իր բնույթով սա անձնակազմի վարձակալում է: