ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ

Renta,btl,promo,akcia,yerevan,armenia,reklama,tender,hr,ashxatanq

Աշխատակազմի աութսթաֆինգը Renta Outstaffing-ում թույլ է տալիս 30%-ով կրճատել աշխատակազմի վրա արվող ծախսերը: Դրանից բացի, այդ ծառայությունը ունի մի շարք էական առավելություններ: 

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՎՐԱ ԾԱԽՍԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄԸ՝ ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ՇԱՀԵԿԱՆ Է

Աշխատակազմի աութսթաֆինգը Renta Outstaffing-ում

«Աշխատակազմի աութսթաֆինգ» ծառայությունը՝ աշխատակազմի դուրս հանումն է գործատու-ընկերության հաստիքացուցակից: Աշխատակիցները շարունակում են կատարել իրենց նախկին պարտավորությունները, աշխատել նախկին տեղում և նախկին պայմաններով, սակայն իրավաբանորեն նրանք հաշվառված են  Renta Outstaffing-ում: Ավելի պարզ ձևով ասած, մենք ընդունում ենք նրանց մեր  «բալանսի» վրա, ձեր համար նրանք դառնում են արտահաստիքային աշխատակից: Դրա հետ մեկտեղ, աշխատակազմի կառավարման բոլոր ֆունկցիաները մնում են ձեր վրա:

Գործնականում ցանկացած մասնագետի կարելի է վարձակալել. Պետք է միայն զանգահարել Renta Outstaffing

Աշխատակազմի (աշխատակիցների) աութսթաֆինգի ծառայությունները. Մեր հնարավորությունները

Renta Outstaffing-ը տրամադրում է աշխատակազմի աութսթաֆինգի ծառայություններ: Առավել հաճախ աութսթաֆինգի սխեմայով մեզ մոտ պատվիրում և դուրս են հանում սպասարկող և արտադրող ախատակազմի հաստիքացուցակի հաշվին:  

Մեր վրա ենք վերցնում հետևյալ հարցերի լուծումը.

  1. Լիովին վարում ենք կադրային գործառնությունները

  2. Հաշվարկում և փոխանցում ենք աշխատավարձը, ներառյալ պարգևավճարները, արձակուրդայինները և բյուլետենները

  3. Հաշվարկում և կատարում ենք բոլոր պահանջվող հարկային պահումները

  4. Տրամադրում ենք ձեր աշխատակիցներին բոլոր անհրաժեշտ տեղեկանքները (աշխատանքի վայրից, և այլն)

  5. Հետևում ենք օրենսդրության խստագույն պահպանմանը

  6. Տրամադրում ենք լիակատար հաշվետվություն բոլոր հարցերով: 

Այս 6 կետերը բարդություններ են, որոնց հետ դուք այլևս գործ չեք ունենա: ​

Աութսթաֆինգի ծառայության վերաբերյալ բոլոր լրացուցիչ հարցերի պատասխանները դուք կարող եք ստանալ Renta Outstaffing-ի մասնագետների տրամադրած  անվճար խորհրդատվությունների  ընթացքում: 

Աշխատակազմի աութսթ