ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ  ԼԻԶԻՆԳ ԵՎ ԱՈՒԹՍՈՐՈՍԻՆԳ

Մշտական և ժամանակավոր անձնակազմի վարձակալություն

Տպագրական արտադրանքի տարածում

Ժամանակակից մարքեթինգում թերթիկների բաժանումը հանդիսանում է գովազդի առավել պարզ, սակայն արդյունավետ եղանակներից մեկը: Դա պոտենցիալ հաճախորդների արագ ներգրավելու սակավաթիվ մեթոդներից մեկն է: Սովորաբար հաճախորդների ներգրավելու ժամանակը կազմում է  երկուսից մինջև յոթ օր: Պոտենցիալ լսարանի քանակությունը կախված է բաժանվող թերթիկների ծավալից, տեղից, գովազդի նպատակից, ուղղվածությունից: