top of page

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ  ԼԻԶԻՆԳ ԵՎ ԱՈՒԹՍՈՐՈՍԻՆԳ

Մշտական և ժամանակավոր անձնակազմի վարձակալություն

Աշխատանք տնային անշխատակազմի համար.հ Դայակ, տնային աշխատող , հիվանդապահուհի, խոհարար, վարորդ, այգեպան, ընտանեկան զույգով (Երևանում)

Renta Outstaffing  ընկերությունը տրամադրում է աշխատանք Երևան քաղաքի ընտանիքներում: Յուրաքանչյուր համաթեկնածու ստանում է բարձր վարձատրվող, հարմարավետ աշխատանք, մշտական տեղեկատվական  աջակցություն, օգնություն ընտանիքում հարմարվելու և աշխատելու հարցում: Ընկերությունը երաշխավորում է իրավաբական աջակցություն ընտանիքում աշխատանքի տեղավորվելիս և գաղտնիության պահպանման հարցում:  ​

Յուրաքանչյուր թեկնածու մինչև ընտանիքի հետ ծանոթանալը գրանցվում է, ինչն իր մեջ ներառում է անկետավորում, մենեջերի հետ թեկնածուի խորհրդատվություն, թեստավորում՝ ցանկալի պաշտոնին համապատասխան որակավորման մակարդակի որոշման համար, ներկայացված տվյալների՝ իրականությանը համապատասխանելը ստուգումը, գործատուի հետ հարցազրույցի նախապատրաստումը:  

Կոնտակտներ համաթեկնածուների համար. (011) 804 815, (077) 804 815, (041) 804 815, (043) 804 815

1-ին փուլ՝ Հարցազրույց և գրանցում գործակալության գրասենյակում

Գրանցման համար յուրաքանչյուր թեկնածու ներկայացնում է փաստաթղթերի փաթեթ

1.Անձնագիև

2.Նույնականացման կոդ

3.Փաստաթղթեր կրթության մասին  (դիպլոմներ, կուրսեր անցնելու մասին վկայականներ)

4.Աշխատանքային գրքույկ

5.Սանիտարական գրքույկ

6.Նախկին աշխատանքի վայրերից երաշխավորագրեր (առկայության դեպքում)

7.Բոլոր վերը նշված փաստաթղթերի պատճեները

8.3х4 չափի լուսանկար (1 հատ)

Գործակալությունում գրանցվելն անվճար է:

2-րդ փուլ՝ Գործակալությունում նախապատրաստության և ուսուցման անցնելը  

Ուսուցումն անցկացնելը պարտադիր չէ,այլ՝ անհրաժեշտության դեպքում, հատուկ տնայինն աշխատակազմի Դպրոցում:   

3-րդ փուլ՝ Գործատուի հետ հարցազրույց անցնելը

Գործատուի հետ հարցազրույցն անցկացվում է գործակալության գրասենյակում: Հարցազրույցի հրավիրվում են այն թեկնածուները, ովքեր հաջողությամբ անցել են տվյալների ստուգումը և համապատասխանում են գործատուի հայցման պահանջներին:    

4-րդ փուլ՝ Փորձաշրջան

Հարցազրույցով թեկնածուին ընտրելիս, նշանակվում է փորձաշրջան (մինչև 2 շաբաթ): Ընկերությունն օգնում է թեկնածուին հարմարվել ընտանիքում:

5-րդ փուլ՝ Աշխատանքի վերաբերյալ պայմանագրի կնքումը

Փորձաշրջանը հաջող անցնելու դեպքում,համաթեկնածուն պայմանագիր է կնքում գործակալության հետ: Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում ընկերությունը տրամադրում է երաշխավորված աջակցություն:   

bottom of page