top of page

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ  ԼԻԶԻՆԳ ԵՎ ԱՈՒԹՍՈՐՈՍԳճԳ

Մշտական և ժամանակավոր անձնակազմի վարձակալություն

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՈՒԹՍՈՐՍԻՆԳ

Renta,btl,promo,akcia,yerevan,armenia,reklama,tender,hr,ashxatanq

Ժամանակավոր անձնակազմի աութսորսինգըRenta Outstaffing-ում բոլոր կ և ծ ծ լուծում__ cc781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ է, յդ թվում ՝ հ, զգ է է տում տում

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՎՐԱ ԾԱԽՍԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄԸ՝ ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ՇԱՀԵԿԱՆ Է

Renta,btl,promo,akcia,yerevan,armenia,reklama,tender,hr,ashxatanq

Ժամանակավոր անձնակազմի աութսորսինգըRentaOutstaffing-ում

​Ի՞նչ է իրենից ներկայացնումժամանակավոր անձնակազմի աութսորսինգը Renta Outstaffing-ում: Դա շատ պարզ է. դուք փոխանցում եք սեփական ընկերության պարտականությունների և լիազորությունների մի մասը կողմնակի ընկերությանը կամ մասնագետին: Այլ կերպ ասած, դուք վարձակալում եք այլ մասնագետի ծառայությունները առանց նրան հաստիքի մեջ հաշվառելու, կամ ֆիրմայի՝ առանց միաձուլման գործառույթի: Նրանք աշխատում են առանց ձեր մասնակցության, իսկ դուք էլ ստանում եք մի պ րդյունքը: ութսորսինգի է հ մեկ կ մի բ բ.

Գործնականում ցանկացած մասնագետի կարելի է վերցնել վարձակալման. Հարկ է ընդամենը զանգահարելRentaOutstaffing:

Աշխատանքային անձնակազմի աութսորսինգը. Մեր հնարավորությունները

Ներկա պահինRenta Outstaffing «Աշխատանքային անձնակազմի աութսորսինգ»ծ, իսկ ճիշտ ՝ ծ ողջ հ, իրենից ներկ է 17 մ մ պոտենցի պոտենցի տ

Աութսորսինգի ծառայության շրջանակներումRentaOutstaffing-ն իրականացնում է հետևյալ պարտավորությունները.

 1. Ընտրում տ պրոֆիլների մ ինչպես պես (1 մ), յնպես էլ զ (վելի ք 50 մ

 2. Ընտրում ենք կատարողների միանգամյա կամ սեզոնային աշխատանքի համար

 3. Ձևակերպում ենք աշխատանքային հարաբերություններ հաստատված թեկնածու

 4. Իր ենք "

 5. _cc781905-5CDE-3194-bb3b-136bad5cf58d_ իր ենք կ ՝ հ կերպով ենք պոտենցի կիցներին ընկերությ խնդիրների խնդիրների տես տես

 6. Լի զբ մեր հ կ գործ, շխ ենք նր կ

 7. Կրճատում ենք հարկային բեռնվածությունը (որտեղ որ դա հնարավոր է)

 8. Կոորդին վեր ենք շխ շխ ՝ պ ընկերությ հետ ".

 9. Տրամադրում ենք լիակաֿար հաշվետվություն կատարողների աշխատանքի վերալ

_cc781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ 10. ցուց ենք ծ

Յս կետերի մ յն են են, որոնք տվյ պ դուք եք լուծել ինքնուրույն ինքնուրույն: _ cc781905-5CDE-3194-BB36BAD58D_Renta Outstaffing-մբողջովին դր կվերցնի վր վր եթե մոտ ծ են լր հ, մենք միշտ պ պ դր

Անձնակազմի (աշխատակիցների) աութսորսինգի ծառայությունները. Ձեր օգուտները

​Անձնակազմի (աշխատակիցների)մեծ հն հ յն ոսկե միջինին միջինին միջինին երբ կ շխ ծ միշտ հ է շխ ք: ընդհ մբ, _ cC781905-5CDE-3194-bb3BAD58D_D_BAD_D_D_D_D_D_աութսորսինգըբիզնեսի վր է թողնում թողնում: պ չէ, որ յն լ է գտել գտել: հ ք վելությունները որ տ է.  

 1. Լրացուցիչ և/կամ ոչ պրոֆիլայինաշխատակազմ պահելու ծախսերի զգալի կրճատում

 2. Արձակուրդների, բյուլետենների, պարապուրդի, նյութական օգնության վճարման համար էական խնայում

 3. Լիովին համալրված հաստիքացուցակ ստանալու և կատարողներիընտրության վրա ռեսուրսներ չծախսելու հնարավորություն

 4. Նվազագույն պատասխանատվություն:Դուք չեք լինի պ կրել շխ ռողջությ և կյ հ հ պետք չի լինի նր գրել ՝ ՝ ՝ ՝ ՝ ՝ ՝Renta Outstaffing-ի ռիսկերն ու խնդիրներն են

 5. Առաջնահերթ խնդիրների կենտրոնանալու հնարավորություն:Կ հ ժ ու են խլում խլում, հիմն նքը պ է մ: դր,

 6. Բացառապես որակյալ աշխատակազմի վարձակալում:Ընդ որում, վարձակալում, առանց հաստիքային միավորներ բացելու

 7. Բիզնեսի ավելի դինամիկ զարգացում այն լրացուցիչժ և ռեսուրսների հ, որոնք մինչ ծ էին հ

 8. Աշխատողների կողմից դատական հայցերիև այլ բողոքների բացակայություն:Շ հ բողոքները են գործ պ պ (օրին, տնտես ճգն կ շուկ ծ),

 9. Զգալի կադրային ռեսուրսի առկայություն:Աշխատակազմի աութսորսինգի շնորհիվ, բիզնեսի ընդլայնումը կամ զանգվածային նախագծերի կատարման սկիզբը կապված չի լինի շտապ լրացուցիչ աշխատուժ գտնելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված գլխացավանքի հետ: Այն միշտ առկա է: 

Renta Outstaffing-ի առաջարկած աշխատակազմի աութսորսինգը շահեկան ծառայություն է հենց աշխատակազմի համար էլ: Աշխատակիցներըն ունեն մշտական զբաղվածություն և կախված չեն շուկայում իրավիճակից կամ գործատուի գործերի դրությունից: Նրանք ստիպված չեն ինքները զբաղվել աշխատանքի տեղավորման հարցերով, անցնել հարցազրույցներ և ստանալ կրճատված աշխատավարձ փորձաշրջանի ժամանակահատվածում:

Ինչպես ենք մենք աշխատում

RentaOutstaffing-ի հետ ձեր փոխգործունեության ալգորիթմը չափազանց պարզ է

 1. Դուք թողնում հ, մենք ընտրում ենք զմը ձեր պ հ:

 2. Դուք կնքում եք հետ պ, մենք ենք ընտրվ շխ զմը ձեր լի լի:

 3. Ձեր մոտ են լր պ շխ հ հ, հ, ց, մենք դր լիովին:

Renta Outstaffing-ն աշխատում է ՀՀ օրենսդրությանը լիովին համապատասխան: _cc781905-5cde-31936bbd_1

RentaOutstaffing-ի հետ համագործակցության առավելությունները

 • Փորձը.Աշխատանք աշխատակազմի շուկայում սկսած 2014 թվականից

 • Հնարավորությունները.2000 աշխատակիցներից բաղկացած լայն բազա

 • Որակը._cc781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD58D_ շխ բ չ (նր

 • Օպերատիվությունը. Ռ ք լուծում ռ "

 • Հարմարավետությունը. Համագործակցության առավելագույնս պարզ սխեմաԱնհատականությունը.Անհատական մենեջեր յուրաքանչյուր հաճախորդի համար

 • Հուսալիությունը.Օրենսդրության հետ լիովին համապատասխանեցված աշխատանք

 • Օգուտները.Գն հ մոտեցում և բոնուսների մշտ մշտ հ հ.

Մեր հաճախորդների արձագանքները հանդիսանում են այն բանի ապացույցը, որRenta Outstaffing-ի հետ համագործակցությունը կրում է փոխշահավետ բնույթ: _cc781905-5cde-3194-bb3b-158d_bad5

Ձեզ հետաքրքրու՞մ է վարձակալմամբ ժամանակավոր աշխատակազմba:_cc781905-5cde-3194-8d35Զանգահարեք 077 804 815 հեռախոսահամարով:

Renta Outstaffing-ը դարձել է հաջող լուծում այն ընկերությունների համար, որոնք հետաքրքրված են վարձակալմամբ ժամանակավոր աշխատակազմ տրամադրելու հարցում: Դուք կարող եք ինքներդ դրանում համոզվել: Զանգահարեք մեզ, մենք կքննարկենք համագործակցության բոլոր տարբերակները և կպատասխանենք ցանկացած լրացուցիչ հարցի:

Renta Outstaffing-ը կ շ ռ: չէ՞ ձեզ բիզնեսին հ բերելը մեր շխ

bottom of page