top of page

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ  ԼԻԶԻՆԳ ԵՎ ԱՈՒԹՍՈՐՈՍԳճԳ

Մշտական և ժամանակավոր անձնակազմի վարձակալություն

ԱՈՒԹՍՈՐՍԻՆԳ ԵՎ ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ ՝ ԻՆՉՈՒ՞Մ Է ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աութսորսինգը և աութսթաֆինգըերկու օտարալեզու տերմիններ են, որոնք արդեն մի քանի տարի է, ինչ ակտիվորեն ներդրվում են Հայաստանի բիզնես-միջավայրում: Չնայած այն, որ դեռևս  7-10 տարի առաջ տվյալ տերմիններին ծանոթ չէին անգամ փորձառու ղեկավարները, այնուամենայնիվ այժմ արդեն բ հ կիր են ".

Ինչու՞մ նմ հ հ բերությունների վելությունը ինչու՞մ է յնիվ եվ եվ տ րբերությունը րբերությունը cc781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_

Որպեսզի լինի յս հ տ տ իսկ իսկ ևս ևս վելությունները, նհր է ն

Այսպիսով, ԱՈՒԹՍՈՐՍԻՆԳ (անգլերեն «outsourcing»)՝ եթե այն բառացի թարգմանվի, կնշանակի՝  «ուրիշի ռեսուրսի օգտագործում»: Այլ խոսքերով՝ աութսորսինգը մի ընկերության կողմից կնքված պայմանագրի հիման վրա մեկ այլ՝ համապատասխան ոլորտում մասնագիտացած ընկերության (աութսորսերին) որոշակի բիզնես-գործընթացների կամ ոչ պրոֆիլային ֆունկցիաների՝ սպասարկման համար փոխանցումն է:  Նման գործողությունները թույլ են տալիս ձերբազատվել ընկերության համար ոչ պրոֆիլային ֆունկցիաներից և լիովին կենտրոնանալ ձեռնարկության հիմնական գործունեության ուղղությամբ: Միևնույն ժամանակ աութսորսեր հանդիսացող ընկերության աշխատակիցները մնում են իրենց աշխատանքային տեղերում (կատարում են իրենց առաջադրանքները հեռավորության վրա) և հաշվառվում են աութսորսեր ընկերության հաստիքում:  

 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.

 • Բիզնեսի անխափան աշխատանքի ապահովում (քանի որ բիզնես-գործըթնացը փոխանցվում է աութսորսինգի ոչ թե կոնկրետ մեկի, այլ ընկերության, որը պատասխանատվություն է կրում հաճախորդի առջև պայմանագրային պարտավորությունների պահպանման համար);

 • Ընկերությ հիմն գործունեությ վր լի կենտրոն հն;

 • Սեփ ռիսկերը նվ հ պրոֆեսիոն կողմից խնդիրների կ

 • Մ կ շխ մ մ բ է մեկ հ կողմից կողմից շխ ";

 • Էական խնայողություն՝ աշխատավարձի հիմնադրամում և դրա հարկումներում, բյուլետենների և արձակուրդների տրամադրման հարցում, աշխատավայրը հարմարավետ դարձնելու հարցում, ինչպես նաև մասնագետների որակավորման բարձրացման հարցում: 

Renta,btl,promo,akcia,yerevan,armenia,reklama,tender,hr,ashxatanq

ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ (անգլերեն «outstaffing») բառացի թարգմանությամբ՝ «արտահաստիքային»: Սա մեկ ընկերության (աութսթաֆֆերի) հաստիքից աշխատակիցների մի մասի տեղափոխությունն է մյուս կազմակերպության հաստիքին:  Նման դեպքում աշխատակիցները աշխատանքի են տեղավորված մեկ ընկերությունում (աութսթաֆֆեր), սակայն փաստացի աշխատում են մեկ այլում,որտեղ նրանք ունեն իրենց աշխատատեղը և պաշտոնական հրահանգները:  

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.

 • Չկ շխ կ հ որ նձն ընտրությ զբ ժեշտություն դ դ ընկերությ է է);

 • Հ հն, _ cC781905-5CDE-3194-b3b3b36bad58d_ չկորցնելով մ;

 • Կ պ խն (հ և սոցի ծ, րձ ու վճ, և յլն);

 • Չկա մեկ այլ տարածաշրջանում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն բացելու անհրաժեշտություն մեկանգամյա աշխատանքների կատարման և  այնտեղ հաստիք հավաքելու համար; 

Կարելի է հետևություն անել, որ աութսորսինգ և աութսթաֆինգ հասկացությունները իրար շատ նման են, և այդ պատճառով էլ այդ երկու տերմինները շատ հաճախ շփոթում են միմյանց հետ: Սակայն դրանց միջև մի նուրբ սահմանագիծ կա:_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

Ութսորսինգի եվ միջեվ ".

 1. Համագործակցության ձևը:

Աութսորսինգը՝ աշխատանքների կատարման, կամ ծառայությունների ցուցաբերումն է   «ծայրից ծայր», որոշակի բիզնես-գործընթացի վարումն է:  Աութսորսինգի _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ամենից հաճախ ենթարկվում են այնպիսի ֆունկցիաներ, ինչպիսիք են՝ հաշվապահության վարումը, թարգմանիչների ծառայությունները, ձեռնարկության տնտեսավարական գործունեության իրավաբանական ուղեկցումը, գովազդային ծառայությունները, պահակախմբի ծառայությունները, ծրագրավորողների ծառայությունները, տրանսպորտային ծառայությունները և այլն:

Աութսթաֆինգը՝ որոշակի ժամկետով մեկ ընկերության աշխատակիցներին՝ աշխատանքների կատարման համար մեկ այլ ընկերության տրամադրելն է, մինչև կոնկրետ առաջադրանքի կատարումը: Աութսթաֆինգը ենթադրում է ոչ թե ֆունկցիաների փոխանցում, այլ՝ կոնկրետ մասնագետների փոխանցում:  Հաճախակի հանդիպում է առևտրում, արտադրության մեջ, շին մեջ, սննդի րդյուն ոլորտում, նոր ինդուստրի, սպորտում, և և _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_

  2. Աշխատանքի կազմակերպումը:

Աութսորսինգի պայմանագրով աշխատող մասնագետները ունեն ճկուն գրաֆիկ և կատարում են աշխատանքն իրենց տարածքում: Աութսթաֆինգի պայմանագրով աշխատանք կատարելով՝ աշխատակիցները ենթարկվում են պատվիրատուի աշխատանքային օրակարգին, ունեն իրենց աշխատատեղը պատվիրատուի տարածքում  և պաշտոնական հրահանգ:

   3. Աշխատանքի վարձատրությունը:

Ութսորսինգի պ ստ են փ, իսկ ֆինգի պ,

  4. Պայմանագիր:

Հ հստ ս չի ոչ՛ ոչ՛, ոչ էլ ՝ ՝, ն չունի նորմեր որոնք կ են

Մենից հ ՝ միջև երկ հ են են, որոնք մր են ցուց ցուց պ գրով տ:

Ութսթ դեպքում է կ պ ժ ժ, որն է որոշ շխ կ:

  5. Պատվիրատուի փոխգործունեությունը

Ութսորսինգի պ հ գրեթե իր է միևնույն ՝ պ փոխ է որոշ-- գործընթ ութսորսեր կ կ կ

Իսկ ֆինգի հն է պ հետ փոխգործունեությ երկու տ.

 • Ութսթ ընկերությունը որ շխ ժ օգտ օգտ է տր պ:

 • Պատվիրատու ընկերությունը ազատում է իր աշխատակիցներին, իսկ աութսթաֆեր ընկերությունը նրանց հաշվառում է իր հաստիքում: Այդպիսով, նրանք հաշվառվում են աութսթաֆֆեր ընկերությունում, սակայն շարունակում են աշխատել պատվիրատուի ընկերությունում և կատարում են իրենց սովորական պարտականությունները, պահպանում են ձեռնարկության ներքին կարգուկանոնը:

bottom of page