top of page

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ  ԼԻԶԻՆԳ ԵՎ ԱՈՒԹՍՈՐՈՍԳճԳ

Մշտական և ժամանակավոր անձնակազմի վարձակալություն

Վաճառող- խորհրդատուների ընտրությունը

Մեր ժամանակներում մարդիկ ավելի պահանջկոտ են դարձել ծառայությունների հանդեպ անկախ այն բանից, թե ինչ գործունեությամբ է զբաղվում ընկերությունը: Երևանում Ձեր բիզնեսին անմիջականորեն շահույթ բերող խորհրդատու-վաճառողի պաշտոնին համապատասխան մարդ գտնելը միշտ չէ, որ հեշտ է ստացվում: Հաճախ այդ աշխատանքին վերցնում են առանց փորձի մեկին, չն որ ն, ողջունվում է և հ կրթությ: ս տվյ պ

-_cc781905-5CDE-3194-BB3b3bad5cf58d_ իմ, թե ինչպես տեղի ունենում ընդունումը և:
-_cc781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ տր որ և և (ծ) սպ:
- վաճառել:
- վարել հաշվետվություն:
- պահպանել մաքրություն աշխատավայրում:
- մասնակցել գույքագրման գործում:

Վաճառող-խորհրդատուներիծառայությունները առավել պահանջված ենխանութներում, սուպերմարքեթների իանցերում,ապահովագրական և գովազդային ընկերություններում, զբոսաշրջային գործակալություններում, համացանցային խանութներում, սալոններում, և այլն: Վաճառողների աութսորսինգը թույլ է տալիս խնայել ուսուցման և որակավորման վրա ծախսվող ժամանակը: Մենք առաջարկում ենք վարձել արդեն պատրաստի աշխատակցի, ով հեշտությամբ կանցնի կրակի ու ջրի միջով, կատարելով Ձեր բոլոր պահանջները և կդառնա մշտական եկամուտների աղբյուր: 

Վաճառող-խորհրդատուների ընտրությունը կատարվում է մանրազնին, սակայն արագ: Մենք հաշվի կառնենք Ձեր բոլոր ցանկությունները և կբավարարենք անգամ ամենապահանջկոտ հաճախորդին: Տվյալ մասնագիտությունը իրենով ենթադրում է աշխատանք երկու ուղղությամբ՝ մեկով աշխատակիցը պետք է անի ամեն ինչ, որպեսզի հաճախորդը գոհ մնա, մյուսով՝վաճառքից շահույթ բերի: Դ մ է, որին գնորդը է օգնությ դիմել և ստ մ խորհրդ խորհրդ և բոլոր:

Պրոֆեսիոնալ աութսորսինգը դա մեր հիմնական պրոֆիլն է, կադրերի ու անձնակազմի ընտրությունն այժմ հասանելի է ցանկացած շահագրգիռ անձին շնորհիվ Renta Outstaffing-ի: Հիանալի աշխատակիցների գտնելը մեզ համար ամենահեշտ բանն է: Փորձառու խորհրդատուի աութսորսինգը (վարձակալումը) Ձեզ հաջողությունև բիզնեսի բարգավաճում կապահովի:_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ 

ՎԱՃԱՌՈՂՆԵՐԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

Վաճառողի աշխատանքը միաժամանակ և բարդ է, և՝ հրապուրիչ: Լավ վաճառողները պետք են բոլորին, սակայն նմաններին գտնելը այդքան էլ հեշտ չէ: Այդ իսկ պատճառով առավել արդյունավետ է զարգացնել սեփական վաճառողներին խանութի ուժերով, անցկացնել անհրաժեշտ ուսուցում, ատեստավորում և բարձրացնել աշխատակիցների որակավորման մակարդակը, այդ կերպ ստեղծելով լրացուցիչ արժեք գնորդների համար:

Գոյություն վ հ տեստ մի եղ ՝ կ դրվ նպ դ կ է ուղղվ ուղղվ.

  • Խանութի տեսականիի իմացությանը

  • Ապրանքների որոշակի կատեգորիայի իմացությանը

  • Որևէ կոնկրետ բրենդին

  • Պրոֆեսիոնալ գիտելիքներին և հմտություններին

  • Սպասարկման ստանդարտների կատարմանը 

  • Վաճառքների հմտություններին և գնորդների հետ աշխատանքին:

Վաճառողների ատեստավորման փուլերը

1. Ատեստավորման նպատակների հստակեցում

2. Ատեստավորման համար աշխատակիցների ցուցակի կազմում

3. Ատեստավորման հանձնաժողովի կազմի որոշում

4. Ատեստավորման անցկացման համար մեթոդաբանության ընտրություն

5. (պ օգտ տեստ մի մեթոդ մեթոդ օբյեկտիվ օբյեկտիվ ստ հ: օրին, թեսթերի օգտ, նկետ,

6. Ատեստավորման արդյունքներով մոտիվացման գործիքների ընտրությունը (օրինակ, նոր պրոֆեսիոնալկատեգորիայի անցման համար ատեստավորում՝ վաճառող, ավագ վաճառող, գլխավոր վաճառող, առրևտրային սրահի մենեջեր, խանութի տնօրենի տեղակալ, և այլն): Մոտիվացման գործիքները պետք է իրենց մեջ կրեն ինչպես խթանող, այնպես էլ՝ հստակեցնող ազդեցություն,կախված ատեստավորման արդյունքներից: 

7. Ատեստավորման անցկացման սցենարի կազմում

8. Ատեստավորման անցկացման գրաֆիկի կազմում

9. Աշխատակազմին նախապես տեղեկացումը

10. Բուն ատեստավորման անցկացումը

11. Արդյունքների ամփոփումն ու որոշումների ընդունումը

12. Ատեստավորման արդյունքներով աշխատակազմին ընդարձակհետադըարձ կապի

13. յի հետ պլ

Վաճառողների պարբերաբար ատեստավորումը անհրաժեշտ է նրանց պրոֆեսիոնալ զարգացման, աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման, գիտելիքների արդիականացման, ինչպես նաև աշխատանքի մոտիվացման և վարձատրման համակարգում փոփոխություններ մտցնելու համար:  

Որպեսզի վ օգտ լինի դր ընկ "

bottom of page