top of page

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ  ԼԻԶԻՆԳ ԵՎ ԱՈՒԹՍՈՐՈՍԳճԳ

Մշտական և ժամանակավոր անձնակազմի վարձակալություն

Առևտրային սրահի աշխատակիցները

Renta Outstaffing-ը___ cc781905-5cde-3194-bb3b3b-136bad58d_ ց հ շխ զմի կ:

Մենք պատրաստ ենք մեր վրա վերցնել մեր գործընկերների համար աշխատանքների կատարման, կառավարման և աշխատակազմի ընտրության ուղղությամբ ֆունկցիաների լայն սպեկտր: Մեզ կարելի է փոխանցել նորակոչիկի, կառավարում, ուսուցում, կադրային ադմինիստրացում: 

Մենք մասնագիտանում ենք մանրածախ ցանցերի և պահեստների համար աշխատակազմի ընտրության մեջ՝  գանձապահներ, կրպակների վաճառողներ, առևտրային սրահի աշխատակիցներ, բեռնակիրներ, փաթեթավորողներ, արտադրության աշխատակիցներ:

Մենք աշխատում  ենք օպերատիվ, մշտապես բարձրացնում ենք որակն ու կատարելագործվում ենք աութսորսինգի կազմակերպման մեջ: 

 • Ուսուցմ սեփ թույլ են տ մեր ստ ստ որ

 • Մենք ենք ենք որ մ մ որ բ բ դ և միջոցով թրեյնինգների թրեյնինգների թրեյնինգների թրեյնինգների թրեյնինգների

 • Վճ ենք րձերը շ հիմունքներով և րում ենք-հ:

 • Որ մեր մեր հ հ թույլ տ տ վեր բոլոր մ տ:

 • Մասնագետների մեր մոբիլ խմբերրատիվ կերպով փակումեն ժատանակավոա

Մենք առաջարկումենք ֆինանսական ծառայությունների լիակատար փաթեթ

 • Աշխատավարձը փոխանցվում է ժամանակին բանկային քարտերի վրա. Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ձևակերպվումեն ժամանակին:

Աշխատակիցների աութսորսինգի կազմակերպման ծառայությունները

Աշխատակիցների աութսորսինգը բիզնեսի կառավարման առաջադիմական ռազմավարություն է, որի պայմաններում ոչպրոֆիլային ֆունկցիաների մի մասը փոխանցվում է մեր ընկերությանը:  Դա թույլ է տալիս օպտիմալացնել Ձեր ընկերության գործունեությունը և կենտրոնանալ հիմնական բիզնեսի զարգացման վրա:

Մեր իրազեկվածության ոլորտը հանդիսանում էաշխատակազմիաութսորսինգը: Մենք լիովին մեր վրա ենք վերցնում կադրային հարցի լուծումը և համալրում ենք Ձեր առևտրային կետերը մանրազնին ընտրված և ուսուցանված աշխատակազմով: Աշխատակիցը պաշտոնապես գրանցված է մեզ մոտ, սակայն աշխատում է ձեր համար:  Դուք շահույթ եք ստանում նրա գործունեությունից , չշեղվելով աշխատանքային հարաբերությունների  ձևակերպման վրա:  Մենք կարող ենք փնտրել նոր աշխատակիցների ըստ ձեր հայցումների, իսկ նաև կարող ենք տրամադրել  մեր հաստիքներում եղած աշխատակիցների:   

Աշխատակազմի աութսորսինգ Ձեզ պետք է, եթե. ..

 • …դուք ունեք խոշոր ընկերություն՝ ուղղաձիգ ինտեգրացված կառուցվածքով:

 • …դուք ձգտում եք առանց շեղումների կենտրոնանալ ձեր բիզնեսի զարգացվրն ն

 • ... ձեր շխ ս հ է, և իր կ տես ընդլ ձեռնտու:

 • ... նհր կերպով փ վ տեղերը կ իր ցնել շխ

 • …պատրաստ չեք աշխատակցին ապահովել 100%-նոց աշխատանքային ծայրաբթոնվածն:

 • ... դուք եք խուս շխ հետ կ բ, օրին, հ կրճ կ կ.

 • ... ձեզ են շխ ոչ լրիվ յին ծ: _D04A07D8-9CD1-3239-9149-20813D6C673B_

 • …Ձեր գործունեությունը կրում է սեզոնային բնույթ:

 • ... ժեշտ փոխ վոր հ ՝ ՝ նր կ երկ ստ բուժմ ժ:

Մենք տրամադրում ենք որակյալ աշխատակազմ, որն ընտրված է հաշվի առնելով Ձեր պահանջները ((բժշկական գրքույկների, ՀՀ քաղաքացիության և այլնի առկայությունը): Մեր աշխաակիցները ունակ են արագորեն փոխանցվել նոր խնդիրների լուծման, հարմարվել  անծանոթ պայմաններին և կատարել իրենց պարտականությունները բարեխղճորեն և ժամանակին:  

Մենք.

 • Նյութ պ ենք մեր կ և և ենք ենք կ լի

 • Տր ենք փոխ փոխ _CC781905-5CDE-3194-BB3B3BAD5CF58D_4 ժ ընթ; _ D04A07D8-9CD1-3239-9149-20813D6C673B_

 • Մշտապես վերահսկում ենք գլխավոր օֆիսից աշխատանքների ողջ շրջափուլը՝  «օֆիս – կոորդինատոր – վերահսկիչ – գծային աշխատակից»  շղթայով: 

Հայաստանի տարածքում առևտրային ցանցերի սպասարկման մեր սկզբունքը ենթադրում է բոլոր ստանդարտների պահպանում, սակայն դրանով հանդերձ յուրաքանչյուր տարածաշրջանի ներսում գործընթացի անհատական պլանավորման հնարավորություն է թողնում ըստ Ձեր տեղական պահանջների: 

Renta Outstaffing  ընկերությունում անձնակազմի ծառայությունների աութսորսինգի կազմակերպման արժողությունը մատչելի է ինչպես խոշոր ձեռնարկությունների համար, այնպես էլ՝ փոքրերի:

Մանրածախ ցանցերի համար աութսորսինգի առավելությունները

Մենք ենք տ մեր շխ հ և նց ենք շ

 • Աշխատանքի ;տեղավորում;

 • աշխատավարձ, որը վճարվում է ժամանակին և լիովին ծավալով;

 • Հարմար գրաֆիկ և աշխատավայր;

 • Արժեքավոր պրոֆեսիոնալ փորձ;

 • Աշխատանքն ու ուսոմը համատեղելու հնարավորություն;

 • Նհր դեպքում ՝ ՝ շխ տեղ ուրիշ տեղում (վելի տ, և յլն);

 • Հետ ".

Մենք իրականացնում  ենք աշխատակազմի նախնաոոָն Ղւսִ

Մեր հ թույլ են տ հ ստ որ լ կիցների կ:

Մեր ընտրվ շխ պ են նքի ջին օրվ: նր ունեն հ:

Մենք ընդառաջ ենք գնում Ձեր ցանկություններին

Ի՞նչ անել, եթե.

 • Աշխատակիցը անսպասելիորեն չի ներկայացել աշխատանքի _d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813d6

 • Դուք եք ր նոր ներդրմ ներդրմ ժ, ս պ

 • Դուք հ ց շխ հ (հ հ կրել, գիշեր հերթ պ, որոշ ուսուցում նցնելու,

Զանգահարեք ձեր մենեջեր-սուպերվայզերին:Մենք հպարտանում ենք Հաճախորդների հետ վստահելի, բարեկամական հարաբերություններով և միշտ պատրաստ ենք օպերատիվ կերպով արձագանքել Ձեր հայցերին և ցանկություններին: Անրաժեշտության դեպքում մենք կկազմակերպենք լրացուցիչ ծառայություններ՝ կորպորատիվ տեղափոխում մինչև աշխատավայր, ճաշերի համար վճարում, աշխատակիցների ամրագրում ըստ սեկցիաների և այլն:

bottom of page