top of page

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ  ԼԻԶԻՆԳ ԵՎ ԱՈՒԹՍՈՐՈՍԳճԳ

Մշտական և ժամանակավոր աշխատողի վարձակալություն

ԱՈՒԹՍՈՐՍԻՆԳ ԵՎ ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ ՝ ԻՆՉՈՒ՞Մ Է ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աութսորսինգը և աութսթաֆինգըերկու օտարալեզու տերմիններ, որոնք արդեն մի քանի տարի են, ինչ ակտիվորեն ներդրվում են Հայաստանի բիզնես-միջավայրում. բ հկիր են».

Ինչու՞մ նմ հ բերությունների վելությունը ինչու՞մ է յնիվ եվ եվ տ րբերությունը cc781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_

Որպեսզի լինի յս հ տ տ իսկ ևս ևս վելությունները, նհր է ն

նման, ԱՈՒԹՍՈՐՍԻՆԳ_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d»: մի ընկերության կողմից կնքված պայմանագրի հիման վրա մեկ այլ՝ համապատասխան մասնագիտացված մասնագիտացված ընկերության (աութսորսների) որոշ բիզնես-գործընթացների կամ ոչ պրոֆիլային ֆունկցիաների՝ սպասարկման համար փոխանցվող՝  Նման գործողությունները թույլ են տալիս ձերբազատվել ընկերության ոչ պրոֆիլային ֆունկցիաներից։ Գործող և կենտրոնանալ ձեռնարկության հիմնական գործունեության ուղղությամբ.

 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.

 • Բիզնեսի անխափան աշխատանքի ապահովումը (քանի որ բիզնես-գործողությունը փոխանցվում է աութսորսինգի ոչ թե գաղտնի մեկի, այլ ընկերություն, որը պատասխանատվություն է կրում հաճախակի առջև պայմանագրային պարտավորությունների պահպանման համար);

 • Ընկերությ հիմն գործունեությ վր լի կենտրոն հն;

 • Սեփ ռիսկերը նվ հ պրոֆեսիոնի խնդիրների կ

 • Մ կ շխ մ մ բ է մեկ հ կողմից շխ »;

 • Էական խնայողություն՝ աշխատավարձի հիմնադրամում և դրա հարկումներում, բյուլետենների և արձակուրդների տրամադրման հարցում, աշխատավայրը դարձնելու հարցում, ինչպես նաև մասնագետների որակավորման բարձրացման հարցում: 

Renta,btl,promo,akcia,yerevan,armenia,reklama,tender,hr,ashxatanq

ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ (անգլերեն «outstaffing») բառացի թարգմանությամբ՝_cc781905-5cde-781905-5cde-5cde-3: է մյուսը և հաստիքին՝  Նման դեպքում աշխատակիցները աշխատում են տեղավորված մեկ ընկերությունում (աութսթաֆֆեր), սակայն փաստացի աշխատում են մեկ այլում,որտեղ նրանք ունեն իրենց աշխատատեղը պաշտոնական հրահանգները՝ _cc781905-3515c.

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.

 • Չկ շխ կ հ որ նձն ընտրությ զբ ժեշտություն դ դ ընկերությ է է);

 • Հ հն, _ cC781905-5CDE-3194-b3b3b36bad58d_ չկորցնելով մ;

 • Կ պ խն (հ և սոցի ծ, րձ ու վճ, և յլն);

 • Չկա մեկ այլ տարածաշրջանում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն բացելու անհրաժեշտություն մեկանգամյա աշխատանքների կատարման և_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d9_ այնտեղ հաստիք հավաքելու համար.

Կարելի է և հետևություն անել, որ աութսորսինգ և աութսթաֆինգ հասկացությունները իրար շատ նման են, այդ էլ այդ տերմինները շատ հաճախ են շփոթում միմյանց հետ. -bb3b-136bad5cf58d_

Ութսորսինգի եւ միջեւ ».

 1. Համագործակցության ձևը:

Աութսորսինգը՝ աշխատանքների կատարման, կամ ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է   «ծայրից ծայրիc-755000000000000000000000000000000000 բիզնես-գործընթացի վարում է: -3194-bb3b-136bad5cf58d_ամենից հաճախ ենթարկվում en և սարքերի օպերատորների գործառույթները, հաշվապահների գործառույթները, թարգմանական ծառայությունները, ձեռնարկության տնտեսավարական գովազդը, ծառայությունները, ծառայությունները, գործառույթները, ծառայությունները:

Աութսթաֆինգը՝ Աութսթաֆինգը ենթադրում է ոչ թե ֆունկցիաների փոխանցում, այլ՝ մասնագետների փոխանցում: _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d. շին մեջ, սննդի արդյունաբերություն, նոր ինդուստրի, սպորտ, և և _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_

  2: Աշխատանքի կազմակերպումը:

Աութսթաֆինգի պայմանագրով աշխատող մասնագետներն ունեն աշխատանքային գրաֆիկ և կատարում աշխատանքն իրենց տարածքում.

   3. Աշխատանքի վարձատրությունը:

Ութսորսինգի պ ստ են փ, իսկ ֆինգի պ.

  4. Պայմանագիր:

Հ հստ ս չի ոչ՛ ոչ՛, ոչ էլ ՝ ՝, ն չունի նորմեր, որոնք կ են

Մենից հ ՝ կապ երկ հ են, որոնք մր են ցուց ցուց պ գրով տ.

Ութսթ դեպքում է կ պ ժ ժ, որն է որոշ շխ կ:

  5. Պատվիրատուի փոխ գործունեությունը

Ութսորսինգի պ հ գրեթե իր է միևնույն ՝ պ փոխ է որոշ-- գործընթ ութսորսեր կ կ կ.

Իսկ ֆինգի հն է պ հետ փոխգործունեությ երկու տ.

 • Ութսթ ընկերությունը որ շխ ժ օգտվում է տր պ.

 • Պատվիրատու ընկերությունը և ազատում են իր աշխատակիցներին, իսկ աութսթաֆեր ընկերությունը նրանց հաշվառում է իր հաստիքում.

bottom of page