top of page

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ  ԼԻԶԻՆԳ ԵՎ ԱՈՒԹՍՈՐՈՍԳճԳ

Մշտական և ժամանակավոր աշխատողի վարձակալություն

Շխ տն տ հ դ դ, տն շխ,

Renta Outstaffing ընկերությունը տրամադրում է աշխատանք Երևան քաղաքի ընտանիքներում. իրավաբանական աջակցություն ընտ տեղ և "

Յուրաքանչյուր թեկնածու ընտանիքի հետ ծանոթանալը գրանցվում է, ինչն իր մեջ ներառում է անկետավորում, մենեջերի հետ թեկնածուի խորհրդատվություն, թեստավորում՝ ցանկալի պաշտոնի համապատասխան որակավորման մակարդակի որոշման համար, ներկայացված տվյալները՝ իրական համապատասխան ստուգումը, գործատուի հետ հարցազրույցի նախապատրաստումը:_cc781905-5cde-3194-bb3b. -136bad5cf58d_ 

Կոնտակտներ համաթեկնածուների համար.(011) 804 815, (077) 804 815, (041) 804 815, (043) 804 815

1-ին փուլ՝ Հարցազրույց և գրանցում գործակալության գրասենյակում

Գրանցման համար յուրաքանչյուր թեկնածու ներկայացնում է փաստաթղթերի փթթի

1.Անձնագիև

2.Նույնականացման կոդ

3.փ մ__ cc781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD58D_ (դիպլոմներ, կուրսեր նցնելու մ վկ).

4.Աշխատանքային գրքույկ

5.Սանիտարական գրքույկ

6.Նախկին աշխատանքի վայրերից երաշխավորագրեր (առկայության դեպքում)

7.Բոլոր վերը նշված փաստաթղթերի փաստաթղթերը

8.3х4 չափի լուսանկար (1 հատ)

Գործակալություն գրանցվելն անվճար է:

2-րդ փուլ՝ Գործակալություն պատրաստության ուսուցման անցնլը 

Ուսուցումն անցկացնելը պարտադիր չէ, այլ՝ անհրաժեշտության դեպքում, հատուկ տնային անձնակազմի Դպրոցում:   

3-րդ փուլ՝ Գործատուի հետ հարցազրույց անցնելը

Գործատուի հետ հարցազրույցն անցկացվում է գործակալության գրասենյակում. Հարցազրույցի հրավիրվում են այն թեկնածուները, ովքեր հաջողությամբ անցել են տվյալների ստուգումը և գործատուի հայցման պահանջներին. bb3b-136bad5cf58d_

4-րդ փուլ՝ Փորձաշրջան

Հ թեկն ընտրելիս, նշ է փորձ (մինչև 2 շ):

5-րդ փուլ՝ Աշխատանքի վերաբերյալ պայմանագրի կնքումը

Փորձաշրջանը հաջողության է հասել, համաթեկնածուն պայմանագիր կնքվել է գործակալության հետ. Պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում ընկերությունը տրամադրում է երաշխավորված աջակցություն.

bottom of page