top of page

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ  ԼԻԶԻՆԳ ԵՎ ԱՈՒԹՍՈՐՈՍԳճԳ

Մշտական և ժամանակավոր աշխատողի վարձակալություն

Լուսա-տեսաօպերատորներ

Լուսանկարիչներ, տեսաօպերատորներ տոների կամ հարսանիքների համար

ելկամ տեսախցիկով նկարել սեփական տոների կամ հարսանիքի լավագույն պահերը՝ լուսանկարների ամենաբարձր խնդիրն է, թե որն է վստահելի պրոֆեսիոնալ լուսանկարչի կամ տեսաօպերատորի. Իր յդ կմն ձեզ հետ և ձեր կյ կյ ու լ՝ cC781905-5CDE-3194-bb3bad58d_d_

bottom of page