EXPO BOOK-ի հասցեատերերն են 400 գործող հյուրանոցառեստորանային (HORECA) ոլորտի կազմակերպությունների ղեկավարները, որոնք ստանում են Expo Book Horeca-ի 1-ական օրինակ և

հանդիսանում են B2B սպառողների ամուր օղակներ (ցանկը ներբեռնել Excel ֆորմատով):

logo Rent Expo